CAO INSTALLATIETECHNIEK PDF

H. Faber Installatietechniek. likes. Local Business. Periodiek overleg Trigion – Cao Installatietechniek – Sector Metaaltechniek, Kleinmetaal – CNV Vakmensen. Add a comment no plus ones. Nieuwsbrief Metaaltechniek – Onze CAO Nieuwsbrief-onderhandelingsronde-2 – Onze CAO . Technisch Installatiebedrijf – Installatietechniek.

Author: Kazikazahn Mujora
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 December 2017
Pages: 416
PDF File Size: 10.31 Mb
ePub File Size: 16.7 Mb
ISBN: 771-8-70619-156-8
Downloads: 58068
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bale

Ook de meer gangbare zijn opgenomen. Eventuele punten in afkortingen zijn veelal weggelaten. Een afkorting als k-waarde staat redelijk voorin bij de de letter K dus niet beginnend met “KW”maar R c -waarde wordt als “RC” beschouwd. V-trechtertest is een installatietechniekk dubieus, maar staat voorin de V dus niet beginnend als “VT”.

Service Specialist Compression

installatiegechniek Veel frequent gebruikte afkortingen worden met kleine letters geschreven onderkast letters ; voor de duidelijkheid is daar in een aantal gevallen van afgeweken en zijn afkortingen in hoofdletters opgenomen. Af en toe wordt de insta,latietechniek aangepast dus geef a. R-waarde van de constructie bijvoorbeeld de warmteweerstand R over de gehele dikte van muur.

Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau. Styrene Butadiene Styrene, een rubberachtige kunststof soms: Self Healing Material zelfherstellend materiaal. Stichting Kwaliteit Gevelbouw keurmerk voor sloten e.

Technische Communicatie in Theaters. Technische Grondslagen voor Bouwconstructies ook m. TijdGewogen Gemiddelde bij concentraties van bepaalde stoffen. Uitvoerend Technisch Administratief personeel. Unshielded Twisted Pair, netwerk kabel wandcontactdoos voor; verg. V-trechtertest is een hulpmiddel bij testen van vloeibaarheid betonspecie Engels: Voorschriften Beton, oude betonnorm verg. GBV en VB ; voor omrekentabel betonkwaliteiten zie bij sterkteklasse.

Veiligheids Checklist Opdrachtgevers verg. Verticaal Transport liftenhijskranen e. Vereniging van Eigenaars van appartementen e. Weerstand tegen BrandDoorslag, verg.

Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag ; verg. Weerstand tegen BrandOverslag; verg. Water Boiled Proof bijvoorbeeld bij multiplex voor buiten; soms, niet geheel correct, WaterBestendige Plaat genoemd. Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Installatoetechniek, een grondroerdersregeling, n. Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken zie Kadaster.

Download Installatietechniek Dijkstra latest Android APK

Winst en Risico in een offerte, percentage, ca. Weerstand tegen RookDoorgang; verg. Driestanden schakelaar voor Mechanische Ventilatie. Quencing and tempering, zie Q bij “gehard en ontlaten staal” bij staal. Recycled AsPhalt, de Engelse term voor hergebruikt asfalt. RAW is stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww ; in nauwere zin: Regionaal BeleidsTeam bij hulpverlening watersnood e.

  DELL DIMENSION 4400 MANUAL PDF

Reversed ElectroDialyse, omgekeerde elektrodialyse zie groene stroom, zoutverschil en blue energy ; verg. Resistance for fire brandweerstand, brandwerendheidbestandheid tegen vuur.

Requenst For Change; een verzoek om een aanpassing wanneer het product of pakket al ontworpen of gereed is en aanpassingen moeilijker uit te voeren zijn. Request For Information; wanneer je weet wat je wilt hebben, maar nog informatie van de leverancier, fabrikant o. Request For Proposal; wanneer je een probleem hebt, maar je weet niet hoe het opgelost moet worden vraag aan leverancier, fabrikant o.

Request For Quote; wanneer je weet wat je wilt hebben, maar je wilt nog weten hoe de leveranicer, fabrikant o. Relative Humidity, zie ook RV. RHP is een kenniscentrum op het gebied van substraten en bodemverbeterende materialen; oorspronkelijk Regeling HandelsPotgronden de volledige naam wordt niet meer gebruikt.

Royal Institute of British Architects. RisicoInventarisatie en -Evaluatie zie bij Arbo. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie; de volledige naam wordt nooit meer gebruikt.

Rubber- en KunststofIndustrie, nu: RijksMuseum van Oudheden Leiden. RegisterMakelaar en Taxateur verg. Return On Investment, een getal dat aangeeft wat een investering aan rendement oplevert verg. Remotely Operated Vehicle, een op afstand bestuurbare robot bijvoorbeeld onder water een duikrobot. Reactive Powder Concrete reactief poederbeton.

Download Installatietechniek Dijkstra Android APK

Raad voor Arbitrage in de bouw. Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw. Siemens, eenheid van elektrische geleiding. Saturation bijvoorbeeld de mate van verzadiging met water.

Saturated hydrocarbons verzadigde koolwaterstoffenInstallatietechnie, hydrocarbons aromatische koolwaterstoffenInstsllatietechniek thermoplastische harsenAsphaltenes asfaltenen ; de SARA-analyse scheidt groepen chemische verbindingen bij analyses van vooral bitumen en asfalt.

Submerged Arc Welding, een las methode waarbij onder poederdek OP gelast wordt verg. Styrene Butadiene, een thermoplast. Stichting Bureau Architectenregister verg. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbrancheeen kennisinstituut voor de dakenbranche inzake arbeidsomstadigheden- en arbeidsmarktbeleid. Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland.

Stichting Bevordering Wegenbouw, voorloper van Fundeon. Self-Compacting Concrete zelfverdichtend beton, zvb. Single Degree of Freedom Linear Oscilator zie bij tuned mass damper.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf. Sociaal Fonds voor de Architectenbranche. StaalFederatie Nederland ook gewoon “Staalfederatie”. Shielded Foiled Twisted Pair ethernetbekabeling; elke draad is beschermd en de kabel installlatietechniek ook; verg.

Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegel- en natuursteenverwerking. Stichting Hout en Meubel niet meer actief. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.

Styrene Isoprene Styrene installatiteechniek Single input, Single output een regelsysteem, verg. Sculpture In The Environment. Service Level Agreement, een overeenkomst waarin de wijze en de mate van dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gespecificeerd verg.

  ALREDEDOR DE LA CIUDAD MARY HIGGINS CLARK PDF

Fao kubieke meter, een aanduiding voor een kubieke meter aardgas bij 15 graden C bij een druk vankPa ofwel 1, bar ; Sm 3 is een wat wonderlijke “eenheid” omdat de S hier een term uitdrukt Standaard ; verg.

StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek, een digitaal systeem voor het bepalen van risicoklassen asbest.

Shielded Metal Arc Welding, een las methode, handlassen met een beklede elektrode verg. Shape Memory Polymer; dit polymeer slaat bij een bepaalde luchtvochtigheid, temperatuur, licht of een magnetisch veld een vorm op en kan die daarna weer oproepen uit het “geheugen”, bijvoorbeeld PFSA, PerFluoroSulphonic Acid Nafion.

Standenschakelaar Mechanische Ventilatie bijvoorbeeld in de badkamer; verg. Staatstoezicht op de Mijnen. Ca Promotie Archeologieeen uitgeverij van boeken over archeologie en geschiedenis. Seasonal Performance Factor, een soort gemiddelde Coefficient Of Performance COP -waarde van een warmtepomp over het seizoen; de COP is immers mede afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur, dus van het seizoen; “de winstfactor van een warmtepomp installatietechnifk niet alleen af van de warmtepomp zelf maar ook van de temperatuur van de warmtebron en het warmteafgiftesysteem” met dank aan Geo-Energie.

Stedenbouwkundig Programma van Eisen verg. Stichting Restauratie Atelier Limburg. Solar Reflectance Index, het gedeelte van het zon licht dat teruggekaatst wordt door een materiaal; de SRI is een getal tussen 0 en 1, of instllatietechniek percentage tussen 0 en bijvoorbeeld installahietechniek de toplaag van dakbanen, om opwarmen en afstaan van warmte van het dak zoveel mogelijk te vermijden. STtichting erkenningsregeling voor het AFwerkingsbedrijf verg. Tungsten en niet afsmelt beschermd, Engels: SToom- En Gasturbine in het Engels: Shielded Twisted Pair ethernetbekabeling; kabel als geheel afgeschermd tegen storingen van buiten; verg.

Sterk geVentileerde ruimte, bijvoorbeeld een garage; “sterk geventileerde ruimtes kunnen energetisch gezien gelijk aan ‘buiten’ worden beschouwd” verg. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Trilling Absorberend Schuimbeton trillingsabsorberend. Total Cost of Ownership verg. Voldoet het aan de bouwregelgeving en de vergunning die hiervoor zijn afgegeven?

Wat is de staat van onderhoud en wat kost het om het gebouw weer op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen?